Søk Rødliste Med rammer

Tovinger

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

319

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Allodia embla DD V S PåH Kjent Kjent Tovinger
Allodia simplex NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Anatella aquila NT B2b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Anatella fungina DD S Ukj Kjent Tovinger
Anthrax trifasciatus sølvflekket sorgflue VU B2a(ii)b(iii) S K PåH Kjent Tovinger
Asilus crabroniformis vepserovflue RE K Fo PåH Tovinger
Atherix ibis ibisflue NT° B2a((i))b(iii) L Ukj Kjent Tovinger
Boletina cornuta VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Boletina jamalensis VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Boletina kowarzi VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S K PåH Kjent Kjent Tovinger
Boletina kurilensis NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Boletina tiroliensis NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Boletina trispinosa VU B2a(ii)b(iii) S SA PåH Kjent Tovinger
Boletina verticillata VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Bolitophila edwardsiana NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Tovinger
Bolitophila maculipennis VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Bolitophila obscurior NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Bolitophila rossica VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Bombylius medius prikkvinget humleflue EN B1a(i)b(i,ii,iii,iv,v)+2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) Ky K PåH Kjent Kjent Tovinger
Bombylius minor liten humleflue NT B1a((i))b(i,ii,iii,iv,v)+2a((i))b(i,ii,iii,iv,v) S K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Tovinger
Brachycampta barbata DD S PåH Tovinger
Brachypeza radiata VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S K PåH Kjent Tovinger
Brevicornu affinis DD S Ukj Kjent Tovinger
Brevicornu disjunctum VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Choerades ignea ildrovflue VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Clusiodes pictipes VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Coelosia limpida DD S Ukj Kjent Tovinger
Cyrtopogon luteicornis gulhornrovflue EN B2a(i)b(iii) S MF PåH Kjent Kjent Kjent Tovinger
Dioctria atricapilla svart engrovflue NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) F Ky K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Tovinger
Dioctria oelandica svartvinget engrovflue NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Tovinger
Docosia fuscipes NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Docosia pallipes NT B2b(iii) S K PåH Kjent Tovinger
Ectrepesthoneura nigra NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Ectrepesthoneura tori VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Epicypta limnophila VU B2a(ii)b(iii) L S PåH Kjent Tovinger
Eutolmus rufibarbis rødskjeggrovflue EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv) Ky S K PåH Kjent Kjent Kjent Tovinger
Gnoriste apicalis EN B2a(ii)b(i,ii,iii) S Ukj Kjent Tovinger
Gnoriste harcyniae NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Greenomyia baikalica VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Hadroneura palmeni VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Hyperoscelis eximia EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Laphria gibbosa pukkelrygget rovflue EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Tovinger
Leia longiseta VU B2a(ii)b(iii) S SA PåH Kjent Tovinger
Leopoldius signatus VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S K PåH Kjent Kjent Tovinger
Leptarthrus brevirostris buttsnuterovflue EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Machimus setibarbus svartskjeggrovflue EN B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Macrobrachius kowarzii EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Macrocera grandis VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Macrocera pilosa NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Macrocera pumilio VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Macrorrhyncha flava VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Tovinger
Manota unifurcata EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Megophthalmidia crassicornis EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Monocentrota lundstroemi VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Mycetophila abiecta VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycetophila confusa VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycetophila immaculata EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Mycetophila lapponica VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycetophila lastovkai VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycetophila mitis VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycetophila pyrenaica VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycetophila spectabilis DD S Ukj Kjent Tovinger
Mycetophila strigata VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya bialorussica VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya britteni VU B2a((i))b(iii) V S PåH Kjent Tovinger
Mycomya disa NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya festivalis VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya hiisi NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya humida NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Mycomya mituda EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya neolittoralis NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya pseudoapicalis NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya simulans EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya tridens VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Myopa extricata NT B2a((i))b(ii,iii) K PåH Kjent Tovinger
Myopa vicaria NT B1a((i))b(ii,iii)+2a((i))b(ii,iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Tovinger
Neoempheria striata NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Neria nigricornis DD K Ukj Kjent Tovinger
Orfelia nemoralis NT B2a((i))b(iii) S SA PåH Kjent Tovinger
Pamponerus germanicus tysk rovflue EN B1a(i)b(i,iii,iv)+2a(i)b(i,iii,iv) F Ky S SA PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Tovinger
Phronia elegans VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Phronia obscura NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Phronia portschinskyi VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Phthiria pulicaria grå dvergdyneflue NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) F Ky SA PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Tovinger
Physocephala vittata EN B2a(i)b(iii) K Ukj Kjent Tovinger
Pyratula perpusilla VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Symmerus annulatus VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Tovinger
Symmerus nobilis VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Tovinger
Synneuron annulipes reliktmygg EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Tolmerus cingulatus ringrovflue NT D2 S Ukj Kjent Tovinger
Trichonta aberrans VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Trichonta beata VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Trichonta delicata VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Trichonta generosa DD S Ukj Kjent Kjent Tovinger
Trichonta lyrica VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Trichonta patens DD S Ukj Kjent Tovinger
Trichonta trivittata VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Villa cingulata lys humleflue NT B1a((i))b(i,ii)+2a((i))b(i,ii) Ky S K Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Tovinger
Villa panisca kontrasthumleflue EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) K PåH Kjent Antatt Kjent Tovinger
Zygomyia zaitzevi NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Neste