Søk Rødliste Med rammer

Sopp

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

901

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Chromosera cyanophylla lillaskivet navlesopp lillaskivenavlesopp CR C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Entoloma euchroum indigorødskivesopp indigorødspore NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma excentricum karstrødskivesopp karstrødspore VU C1+2a(i) B K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma fridolfingense kalkrødspore EN C2a(i) B K PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma fuscomarginatum heirødskivesopp heirødspore DD K PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma fuscotomentosum askegrå rødspore NT A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma glaucobasis blåstrømperødspore DD K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma griseocyaneum lillagrå rødskivesopp lillagrå rødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma huijsmanii VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma incanum grønn rødskivesopp grønn rødspore NT A2c+4c; C1+2a(i) B S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma inutile DD K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma jubatum semsket rødskivesopp semsket rødspore NT A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma kervernii fagerrødskivesopp fagerrødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma kristiansenii roys rødspore royrødspore VU D1 V PåH Kjent Sopp
Entoloma lampropus mørkblå rødskivesopp mørkblå rødspore mørkeblå rødspore DD K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma melanochroum svart rødskivesopp svart rødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma mougeotii fiolett rødskivesopp fiolett rødspore NT A2c+4c B S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma myrmecophilum tverødspore krattrødspore DD K Kjent Sopp
Entoloma nausiosme stankrødskivesopp stankrødspore DD F PåH Kjent Sopp
Entoloma neglectum falsk navlerødskivesopp kremrødspore falsk navlerødspore DD B K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma niphoides snøhvit rødskivesopp snøhvit rødspore DD K Kjent Sopp
Entoloma ochromicaceum beige rødspore DD K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma olivaceotinctum øivinds rødspore øivindrødspore øyvindrødspore DD K Fo PåH Kjent Sopp
Entoloma phaeocyathus sandrødskivesopp sandrødspore EN C2a(i) Ky B PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma plebejum DD F PåH Kjent Sopp
Entoloma politoflavipes øivinds rødspore øivindrødspore øyvindrødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma porphyrophaeum lillabrun rødskivesopp lillabrun rødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma pratulense slåtterødskivesopp slåtterødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma prunuloides melrødskivesopp melrødspore VU A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma pseudocoelestinum blåstilket rødskivesopp blåstilket rødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma pseudoparasiticum snylterødskivesopp snylterødspore VU D1 S PåH Kjent Sopp
Entoloma pseudoturci DD S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma queletii fagerrødskivesopp fagerrødspore NT C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma querquedula asurrødskivesopp asurrødspore NT D1 S K PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma rhombisporum rombesporet rødskivesopp rombesporet rødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma roseum rosa rødskivesopp rosa rødspore EN C2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma rugosum dunrødskivesopp dunrødspore DD K Fo PåH Kjent Sopp
Entoloma sacchariolens fruktrødskivesopp fruktrødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma scabiosum skrubbrødskivesopp skrubbrødspore NT D1 S PåH Kjent Sopp
Entoloma scabropellis lillagrå rødskivesopp lillagrå rødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma sinuatum giftig rødskivesopp giftrødspore NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma sodale stølsrødspore VU C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma sphagneti torvrødskivesopp torvrødspore DD S K Kjent Sopp
Entoloma strigosissimum bustrødskivesopp bustrødspore NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma testaceum DD S Kjent Kjent Sopp
Entoloma tibiicystidiatum DD K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma tjallingiorum skjellet rødskivesopp Skjellrødspore skjellrødspore NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma triste DD K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma turci tyrkerrødskivesopp tyrkerrødspore NT A2c+4c B S A K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma undulatosporum bølgesporet rødskivesopp bølgesporet rødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma velenovskyi flaskerødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma versatile oliven rødskivesopp olivenrødspore NT D1 S K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma viaregale dovrerødskivesopp dovrerødspore EN C2a(i) K Fo PåH Kjent Sopp
Entoloma weholtii øivinds rødspore øivindrødspore øyvindrødspore EN C2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Hygroaster nauseosodulcis SLETT bregne-stjernenavlesopp DD S Kjent Sopp
Hygrocybe aurantiosplendens gyllen vokssopp NT A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Hygrocybe calciphila kalkvokssopp VU A2c+4c; C1+2a(i) B K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Hygrocybe calyptriformis rosa vokssopp CR C2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Hygrocybe canescens tinnvokssopp EN A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Hygrocybe citrinovirens grønngul vokssopp EN C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Hygrocybe colemanniana brun engvokssopp VU A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Hygrocybe flavipes gulfotvokssopp NT A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Hygrocybe fornicata musserongvokssopp NT A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Hygrocybe ingrata rødnende lutvokssopp VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Hygrocybe intermedia flammevokssopp VU A2c+4c; C1+2a(i) B K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Laccaria maritima dynelakssopp EN B2a(i,ii)b(iii); C2a(i) Ky S MF PåH Kjent Sopp
Mycena adscendens pudderhette DD Fl B Kjent Kjent Kjent Sopp
Mycena agrestis tjømehette DD K PåH Kjent Sopp
Mycena alba krembarkhette NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Mycena arcangeliana jodoformhette NT C2a(i) Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Mycena aronsenii arnehette arnes hette DD K PåH Kjent Sopp
Mycena austera dysterhette DD S PåH Kjent Sopp
Mycena chlorantha gulgrønn hette NT D1 Ky K PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Mycena citrinovirens einerhette DD B Kjent Sopp
Mycena clavata barkvisthette DD S Kjent Kjent Sopp
Mycena clavularis grå sokkelhette DD S Kjent Sopp
Mycena erubescens gallehette NT C2a(i) S Ko PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Mycena fagetorum bøkebladhette NT D1 S PåH Kjent Kjent Sopp
Mycena hiemalis blek barkhette NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Mycena juniperina einerbarkhette DD K PåH Kjent Sopp
Mycena latifolia alvehette NT C2a(i) S K PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Mycena mucor hvit sokkelhette DD S Kjent Sopp
Mycena obtecta DD S Kjent Sopp
Mycena olida gipshette NT C2a(i) Fl S K Ko PåH Kjent Kjent Sopp
Mycena oligophylla svelthette DD Fl Kjent Sopp
Mycena oregonensis kromgul bregnehette NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Mycena pelianthina lundhette lundreddikhette VU C2a(i) Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Mycena picta sylinderhette NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Mycena polyadelpha eikebladhette DD S Kjent Sopp
Mycena pseudopicta falsk melhette VU D1 S PåH Kjent Sopp
Mycena riparia starrhette DD Fl Kjent Sopp
Mycena supina brun barkhette DD Ko Kjent Sopp
Mycena terena seljebladhette DD S Kjent Sopp
Mycena tintinnabulum vinterhette NT° D1 S PåH Kjent Kjent Sopp
Mycena tubarioides rosa sumphette NT D1 Fl PåH Kjent Kjent Sopp
Mycena ustalis svarthette DD K PåH Kjent Sopp
Panellus violaceofulvus brunfiolett lærhatt DD S Kjent Kjent Sopp
Rhodocybe popinalis beltevæpnerhatt VU C2a(i) F Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Rhodocybe stangliana slirevæpnerhatt EN D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Tectella patellaris velumlærhatt NT D1 S PåH Kjent Kjent Sopp
Neste