Søk Rødliste Med rammer

Sopp

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

901

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Baeospora myriadophylla vedmyldrehatt VU D1 S PåH Kjent Kjent Sopp
Calathella eruciformis DD S Kjent Sopp
Clitopilus paxilloides mørk melsopp VU D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius ionosmus fiolslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius kristinae kristinslørsopp kristins slørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius langei askerslørsopp CR C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius lapponicus lappslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius lustrabilis ferskenslørsopp DD S Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius lustratus hvit melslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius luteoimmarginatus gul vrangslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius meinhardii kanarigul slørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius melleopallens kvaeslørsopp DD S Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius molochinus ringeriksslørsopp CR B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius multiformium vrangslørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius mussivus stor bananslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius nanceiensis bananslørsopp VU B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius norrlandicus trollslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius olearioides safranslørsopp VU B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius osloensis osloslørsopp CR B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S FA Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius osmophorus brun jordbærslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius parevernius tøffelsporet slørsopp DD S PåH Kjent Sopp
Cortinarius phrygianus frygiaslørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius piceae rosaskiveslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius pini tyrislørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius pinophilus moslørsopp VU° C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius populinus lys ospeslørsopp VU B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius praestans kjempeslørsopp VU B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius prasinocyaneus reliktslørsopp CR B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius prasinus gotlandsslørsopp CR B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius psammocephalus småskjellet slørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius pseudoglaucopus fiolett knollslørsopp lillaknollslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius pseudorubricosus gubbeslørsopp NT D1 S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius pseudovulpinus gulnende trevleslørsopp CR B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S FA PåH Kjent Sopp
Cortinarius rosargutus maurtueslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius roseonudipes VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius rubrovioleipes eventyrslørsopp EN D1 S PåH Kjent Sopp
Cortinarius rufoolivaceus rødoliven slørsopp CR C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius russus trønderslørsopp VU° C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius rusticus gråskjeggslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius safranopes rådyrslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius salor blå slimslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius saporatus skrentslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius serratissimus edelslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius sodagnitus ametystslørsopp CR C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius splendens gul giftslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius suaveolens lilla jordbærslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius subporphyropus liten porfyrslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius tiliae lindeslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S FA Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius tofaceus løveslørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius transiens oliven slimslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius turgidus silkeslørsopp VU D1 S PåH Kjent Sopp
Cortinarius uraceus svartnende slørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius urbicus sølvslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius vesterholtii vesterholtslørsopp vesterslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius violaceomaculatus fiolettflekket slørsopp VU D1 S PåH Kjent Sopp
Crepidotus cinnabarinus sinobermuslingsopp VU D1 S PåH Kjent Sopp
Cystostereum murrayii duftskinn NT A2c S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma aethiops VU C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma allochroum DD S K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma ameides grå duftrødskivesopp grå duftrødspore NT A2c+4c; C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma anatinum anderødspore VU C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma aprile aprilrødskivesopp aprilrødspore NT C2a(i) S FA SA PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma atrocoeruleum midnattsblå rødspore NT A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma bloxamii praktrødskivesopp praktrødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma broesarpensis kråkerødspore DD K PåH Kjent Sopp
Entoloma caeruleopolitum glassblå rødskivesopp glassblå rødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma caeruleum DD K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma callichroum DD K Fo PåH Kjent Sopp
Entoloma callirhodon prydrødskivesopp mørktannet rødskivesopp prydrødspore mørktannet rødspore EN C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Entoloma carneogriseum kjøttfarget rødspore DD S K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma catalaunicum katalansk rødskivesopp katalansk rødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma chalybaeum svartblå rødskivesopp svartblå rødspore NT A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma chelone DD S PåH Kjent Sopp
Entoloma cocles VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma coeruleoflocculosum blåstrømperødspore VU C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma corvinum ravnerødskivesopp ravnerødspore NT A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma cruentatum himmelblå rødskivesopp himmelblå rødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma cuspidiferum reddikrødskivesopp reddikrødspore DD K Fo PåH Kjent Sopp
Entoloma cyanulum storsporet rødskivesopp storsporet rødspore DD K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma depluens DD S Kjent Kjent Sopp
Entoloma dichroum ametystrødskivesopp ametystrødspore VU C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma dysthaloides brun trevlerødspore DD S Kjent Sopp
Granulobasidium vellereum almeskinn VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Inocybe adaequata vinrød trevlesopp NT D1 S PåH Kjent Sopp
Inocybe angulatosquamulosa rutetrevlesopp DD S Kjent Sopp
Inocybe corydalina grønnpuklet trevlesopp VU D1 S PåH Kjent Kjent Sopp
Inocybe cryptocystis alvetrevlesopp DD S Kjent Kjent Sopp
Inocybe dunensis dynetrevlesopp VU C2a(i) Ky B MF PåH Kjent Kjent Sopp
Inocybe erubescens vårtrevlesopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Inocybe godeyi rødnende knolltrevlesopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Inocybe griseolilacina grålilla trevlesopp NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Inocybe pusio kattetrevlesopp VU D1 S PåH Kjent Kjent Sopp
Inocybe serotina kysttrevlesopp EN B2a(ii)b(iii); C2a(i) Ky MF PåH Kjent Sopp
Inocybe splendens stastrevlesopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Inocybe squamata skjellpukkeltrevlesopp NT D1 S PåH Kjent Sopp
Inocybe tenebrosa svartsokktrevlesopp VU D1 S PåH Kjent Kjent Sopp
Inocybe terrigena ringtrevlesopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Inocybe vulpinella revetrevlesopp DD S Kjent Kjent Sopp
Mythicomyces corneipes eventyrhette NT D1 PåH Sopp
Thujacorticium zurhausenii trollskinn EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Neste