Søk Rødliste Med rammer

Sommerfugler

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

462

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Acleris schalleriana krossvedflatvikler NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Acleris shepherdana sumpflatvikler NT B1b(iii)+2b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Acossus terebra ospetredreper VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Adscita statices grønn metallsvermer NT B2a(i)b(ii,iii,iv) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Aethes dilucidana kvannpraktvikler EN B1a(i)b(iii)c(iii) F Na PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Aethes triangulana veronikapraktvikler NT B1c(iii)+2c(iii) V PåH Kjent Sommerfugler
Anacampsis temerella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky Na PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Ancylis achatana hagtornsigdvikler EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Ancylis unculana trollheggsigdvikler NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Ancylis upupana brun sigdvikler NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Archips betulana porsbjellevikler EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) V PåH Kjent Sommerfugler
Bactra furfurana båndsumpvikler VU B2a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bactra robustana kystsumpvikler VU B2a(i)b(iii)c(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bembecia ichneumoniformis engglassvinge VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Brachmia blandella CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Brachmia dimidiella CR B1a(i)b(iii) B Fo Kjent Sommerfugler
Caryocolum blandella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Caryocolum blandelloides NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Caryocolum marmorea EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Caryocolum petrophila CR B1a(i)b(iii) B An Kjent Sommerfugler
Caryocolum tischeriella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Caryocolum viscariella CR B1a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Choristoneura diversana berberisbladvikler NT B1b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Clepsis spectrana sumpbladvikler VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) V K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Cnephasia communana junigråvikler RE B K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Cnephasia pasiuana bakkegråvikler VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Cochylidia heydeniana bakkestjernepraktvikler NT B2a((i))b(iii) B PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Cochylidia implicitana kystpraktvikler VU B1a((i))b(ii,iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Cochylidia richteriana brun malurtpraktvikler EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Cochylis flaviciliana karminpraktvikler NT B2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Corticivora piniana dvergfuruvikler VU D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Cosmardia moritzella CR B1a(i)b(iii) B K An Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Dichrorampha consortana slåttengrotvikler EN B2a(i)b(iii) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Dichrorampha sylvicolana nyseryllikrotvikler NT B2a((i))b(iii) K PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Endothenia marginana bremstilkvikler VU B2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Endothenia oblongana knoppurtstilkvikler EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B K Fo PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Endothenia ustulana jonsokkollstilkvikler VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Epermenia falciformis kvanntannmøll EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) F B Å PåH Kjent Sommerfugler
Epermenia profugella gjeldkarvetannmøll EN B2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Epiblema obscurana alantstengelvikler EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Eucosma aemulana lys gullrisengvikler VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S K PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Eucosma conterminana skogsalatengvikler NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Eucosma guentheri strandengvikler CR B1a(i)c(iii) Fl PåH Kjent Sommerfugler
Eucosma pupillana malurtengvikler EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å K PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Eucosma saussureana fjellengvikler EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Eucosma scorzonerana grisøreengvikler EN B2a(i)b(iii) Å K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Eucosma tripoliana strandstjerneengvikler EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Eupoecilia sanguisorbana blodtoppraktvikler EN B1a(i)b(iii,iv)+2a(i)b(iii,iv) K PåH Fo Kjent Sommerfugler
Falseuncaria ruficiliana bredbåndpraktvikler EN B1a(i)b(ii)+2a(i)b(ii) S Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Gnorimoschema herbichii CR B1a(i)b(iii)c(iii) Ky Na MF Kjent Sommerfugler
Gnorimoschema nordlandicolella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Gnorimoschema streliciella CR B1a(i)b(iii)c(iii) Fl B Na PåH Kjent Sommerfugler
Gnorimoschema valesiella EN B1a(i)b(iii)c(iii)+2a(i)b(iii)c(iii) A Na PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Grapholita discretana humlevikler CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Grapholita janthinana hagtornfrøvikler EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Grapholita pallifrontana lakrismjeltfrøvikler VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Gynnidomorpha alismana vassgropraktvikler CR B1a(i)b(iii) L PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Gynnidomorpha minimana myrkleggpraktvikler NT B2b(iii) V PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Gynnidomorpha vectisana fjærepraktvikler VU B1a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Gypsonoma aceriana poppelkvistvikler NT B1b(iii)+2b(iii) PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Helcystogramma lutatella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) Å K PåH Kjent Sommerfugler
Heterogenea asella dvergsneglespinner NT B1a(i)+2a(i) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Klimeschiopsis kiningerella VU B2a((i))b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Neosphaleroptera nubilana slåpetornvikler NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Notocelia rosaecolana blek rosevikler NT D2 S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Notocelia tetragonana svart rosevikler VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Notocelia trimaculana mørk rosevikler VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Pammene giganteana vårsolvikler NT D2 S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Pammene luedersiana blokkebærsolvikler NT B1b(iii)+2b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Pelochrista caecimaculana grå engvikler EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Pelochrista infidana stripeengvikler EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Periclepsis cinctana hvit båndvikler VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Phalonidia affinitana strandstjernepraktvikler VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phalonidia manniana myntepraktvikler NT B2a((i))b(ii,iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phiaris aurofasciana moseprydvikler VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phiaris dissolutana lavprydvikler VU B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phiaris rosaceana purpurprydvikler RE Ky PåH Kjent Sommerfugler
Phiaris rufana karminprydvikler VU B2a((i))b(iii) Fl B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phiaris tiedemanniana snelleprydvikler NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phtheochroa sodaliana hvit praktvikler EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Pristerognatha penthinana springfrøvikler EN B1a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Pterotopteryx dodecadactyla leddvedfingermøll VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Ptycholomoides aeriferana lerkevikler NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Scrobipalpa acuminatella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Scrobipalpa reiprichi klippebåtmøll CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B An Kjent Sommerfugler
Scrobipalpa stangei EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F SA Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Scrobipalpopsis petasitis EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) A PåH Kjent Sommerfugler
Scrobipalpula diffluella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Scrobipalpula psilella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Selenodes karelica rødknappvikler CR B1a(i)b(iii) B K PåH Fo Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Sesia bembeciformis gulkrageglassvinge EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Sesia melanocephala vepseglassvinge VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Sophronia chilonella CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Sophronia gelidella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) A PåH Kjent Sommerfugler
Sophronia sicariellus VU B1a((i))b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Synanthedon myopaeformis epleglassvinge NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Syncopacma sangiella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B K PåH Kjent Sommerfugler
Zygaena lonicerae stor bloddråpesvermer EN B2a(i)b(iii,iv) Å K Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Zygaena osterodensis båndbloddråpesvermer EN B2a(i)b(iii,iv) PåH Fo Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Zygaena viciae liten bloddråpesvermer VU B2a(i)b(iii,iv) S K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Neste