Søk Rødliste Med rammer

Sommerfugler

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

462

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Amphisbatis incongruella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Sommerfugler
Aplota palpellus EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) B S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Athrips tetrapunctella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F Ky PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Batia internella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Batia unitella NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bryotropha affinis NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bryotropha desertella NT B2a((i))b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bryotropha plantariella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) V PåH Kjent Sommerfugler
Bryotropha purpurella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Bryotropha umbrosella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Buvatina obscurella VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii); D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Buvatina stroemella EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Chionodes ignorantella NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Chrysoclista lathamella seljekrattmøll EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Chrysoclista linneella lindekrattmøll VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora adelogrammella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora adjectella VU B1a((i))b(iv)+2a((i))b(iv) Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora adjunctella EN B2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora adspersella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora ahenella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii); D2 Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora albella VU B1a((i))b(ii)+2a((i))b(ii) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora albitarsella VU B2a(i)b(iii) Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora arctostaphyli VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora asteris VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora badiipennella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora brevipalpella CR B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora colutella liten lakrismjeltsekkmøll EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora conspicuella CR B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora cornutella CR B1a(i)b(iii) V PåH Kjent Sommerfugler
Coleophora directella EN B1a(i)b(iii)c(ii)+2a(i)b(iii)c(ii) B PåH Kjent Sommerfugler
Coleophora expressella VU B2a((i))b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora frischella NT B2a((i))b(iii) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora gallipennella stor lakrismjeltsekkmøll NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora granulatella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora hackmani CR B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora hydrolapathella EN B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora ibipennella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora kuehnella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora lassella RE F PåH Kjent Sommerfugler
Coleophora limosipennella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora lithargyrinella VU B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora millefolii EN B2a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora partitella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) B An Kjent Sommerfugler
Coleophora potentillae NT B2a((i))b(iii) Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora prunifoliae EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora ramosella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora salicorniae CR B1a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora siccifolia VU D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Coleophora svenssoni VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) A SA Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora sylvaticella VU B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora tamesis VU B2a(i)b(iii) V K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora uliginosella VU B2a((i))b(iii) Ky S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora unigenella NT B1a(i)+2a(i) A SA Kjent Sommerfugler
Coleophora vulnerariae EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) Ky PåH Kjent Sommerfugler
Cosmopterix lienigiella takrørglansmøll CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F PåH Kjent Sommerfugler
Crassa tinctella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Decantha borkhausenii EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista anserinella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Elachista bedellella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista bisulcella EN B2a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista cinereopunctella CR B1a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Elachista cingillella EN B2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista compsa NT D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Elachista consortella EN B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista elegans VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista eskoi CR B1a(i)b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Elachista krogeri NT D2 V SA Kjent Sommerfugler
Elachista nielswolffi NT D2 A SA Kjent Sommerfugler
Elachista occidentalis EN B2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista pomerana EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista quadripunctella RE S PåH Kjent Sommerfugler
Elachista scirpi VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista stabilella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista subnigrella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista tanaella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) A SA Kjent Sommerfugler
Elachista trapeziella VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Eulamprotes atrella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Gelechia cuneatella VU B2a((i))b(iii) Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Gelechia hippophaella EN B2a(i)b(iii) Fl S K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Heinemannia laspeyrella gul krattmøll CR B1a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Hypatopa segnella NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Hypercallia citrinalis VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Limnaecia phragmitella dunkjevleglansmøll VU B1a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Metzneria neuropterella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Mompha epilobiella NT B1b(iii)+2b(iii) Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Monochroa arundinetella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Monochroa elongella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Monochroa ferrea CR B1b(iii)c(iii) Fl B PåH Kjent Sommerfugler
Monochroa hornigi VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Å K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Monochroa lucidella NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Monochroa sepicolella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) B K PåH Kjent Sommerfugler
Monochroa suffusella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) V PåH Kjent Sommerfugler
Monochroa tetragonella EN B2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Scythris cicadella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Scythris disparella CR B1a(i)b(iii) K Fo PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Scythris empetrella CR B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Sommerfugler
Scythris laminella EN B2a(i)b(iii) B K Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Scythris picaepennis VU B2a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Teleiodes flavimaculella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Teleiodes saltuum VU D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Neste