Søk Rødliste Med rammer

Sommerfugler

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

462

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Acrolepiopsis betulella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Agonopterix alstromeriana VU B1a(ii)b(ii)+2a(ii)b(ii) F PåH Kjent Sommerfugler
Agonopterix astrantiae EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Agonopterix hypericella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Agonopterix pallorella blek knoppurtflatmøll EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Agonopterix quadripunctata hjorterotflatmøll CR B1a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Agonopterix selini EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Agonopterix subpropinquella brun knoppurtflatmøll EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Antispila metallella RE Å Kjent Sommerfugler
Argyresthia ivella NT B2a((i))b(ii,iii) Å Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Argyresthia spinosella EN B2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bohemannia quadrimaculella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Bucculatrix albedinella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bucculatrix bechsteinella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bucculatrix maritima EN B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bucculatrix ratisbonensis VU B1a((i))b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Callisto insperatella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Caloptilia cuculipennella NT B2b(iii)c(iv) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Caloptilia robustella VU B1a((i))b(iv)+2a((i))b(iv) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Calybites phasianipennella NT B2a((i))b(ii) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Canephora hirsuta gressekkspinner VU B2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coptotriche heinemanni EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Depressaria artemisiae EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Depressaria daucella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Depressaria depressana EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Depressaria silesiaca VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å Fo Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Digitivalva arnicella EN B2a(i)b(ii,iii) Å Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Ectoedemia agrimoniae VU D2 K PåH Kjent Sommerfugler
Ectoedemia albibimaculella NT B1b(iii)+2b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Ectoedemia amani EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S SA PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Ectoedemia arcuatella EN B2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Ectoedemia atricollis CR B1a(i)b(iii) Å PåH Kjent Sommerfugler
Ectoedemia liebwerdella VU D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Ectoedemia rubivora NT B1b(iii)+2b(iii) S K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista argentella EN B1b(iii)c(v)+2b(iii)c(v) Ky MF Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista triatomea VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Elatobia fuliginosella furubarkmøll NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Ethmia bipunctella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) Å PåH Antatt Sommerfugler
Ethmia pusiella CR B1a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Ethmia quadrillella RE S PåH Sommerfugler
Gazoryctra fuscoargenteus dvergbjørkroteter VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) A PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Glyphipterix schoenicolella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) V PåH Kjent Sommerfugler
Gracillaria loriolella VU D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Infurcitinea argentimaculella mellavmøll NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Karsholtia marianii hasselgrenmøll VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Korscheltellus lupulina konvallroteter RE K Kjent Sommerfugler
Lampronia morosa VU B2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Lampronia redimitella NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Luquetia lobella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) Å PåH Kjent Sommerfugler
Lyonetia prunifoliella NT B2b(iii) B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Micropterix aruncella VU B2a((i))b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Monopis monachella trapesreirmøll NT D2 S Ukj Kjent Sommerfugler
Narycia duplicella svart algesekkspinner NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Nemapogon fungivorella eikemuslingmøll EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Nemapogon nigralbella svartflekket kjukemøll VU B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Nemophora minimella VU B2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Niditinea truncicolella stokkmaurmøll NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Orthotelia sparganella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Parectopa ononidis EN B2a(i)b(iii) Å Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Parornix finitimella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Parornix torquillella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter hostis NT B1b(iii)+2b(iii) Å Fo Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter insignitella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Å PåH Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter nigrescentella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Å Fo Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter oxyacanthae EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter populifoliella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter quinqueguttella VU B2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter spinicolella VU B1a((i))b(ii,iii)+2a((i))b(ii,iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter stettinensis NT D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter trifasciella NT D2 Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter tristrigella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Plutella haasi dovrekålmøll NT B1b(iii)+2b(iii) A PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Plutella hyperboreella finnmarkskålmøll NT D2 A SA Kjent Sommerfugler
Pseudoswammerdamia combinella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Rhigognostis annulatella NT B2a((i))b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Scardia boletella knuskkjukemøll EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Stenoptinea cyaneimarmorella plommelavmøll EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Stephensia brunnichella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Stigmella auromarginella VU B1a(ii)b(ii,iii)+2a(ii)b(ii,iii) Å PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella basiguttella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Stigmella benanderella CR B1a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Stigmella catharticella VU D2 Å PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella centifoliella VU D2 B PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella continuella NT D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella hybnerella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Stigmella lemniscella CR B1a(i)b(iii) S SA PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella perpygmaeella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella pretiosa NT B1b(iii)+2b(iii) K PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella sakhalinella VU D2 S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Stigmella trimaculella NT B1b(iii)+2b(iii) PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Stigmella ulmivora EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S SA PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Tinagma dryadis NT B1a(i)+2a(i) A SA Kjent Sommerfugler
Tinea bothniella uglereirmøll DD PåH Kjent Sommerfugler
Triaxomera parasitella brunflekket kjukemøll EN B1a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Trichophaga scandinaviella gulpebollemøll NT B2a((i))b(iii) S Ukj Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Trifurcula cryptella VU B2a(i)b(iii) Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Trifurcula eurema EN B2a(i)b(iii) Å K PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Trifurcula subnitidella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å K PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Ypsolopha falcella NT D2 Å PåH Kjent Sommerfugler
Ypsolopha lucella EN B2a(i)b(ii)c(ii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Neste