Søk Rødliste Med rammer

Armfotinger, pigghuder, kappedyr

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

10

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Aplidium proliferum DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Distaplia livida blysekkdyr DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Eugyra islandica DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Glaciarcula spitzbergensis DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Hetrostigma reptans krypsekkdyr DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Lissoclinum perforatum DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Molgula mira DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Ophiophrixus spinosus DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Styela atlantica hesteskosekkdyr DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Styela theeli hardangersekkdyr DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr